Med takk til San Francisco Bread Bowl, Frognerveien 9, Oslo

håndlaget, sveiset øl-kran