Med takk til Backstube Norway, Økerveien 9 (Tøyen Torg)