Med takk til: Iveland Kommune

lyskasse m/tekst - søyler
søyler stål
podium m/rekkverk stål - glass