Firmanavn:           De Gendt Design
org.nr:                  998 444 961mva
Kontaktadresse:    N - Tveitholtane 16, 4724 IVELAND
epost:                  degendtdesign@gmail.com

  Betalingsbetingelser:
Etter bestillingen/mottakelse ordrebekreftelsen, blir det sendt en faktura.
Varene blir ikke sendt før innbetaling av beløpet.

  Priser:
Prisene i prislisten er oppgitt i norske kroner, inkl. mva. (valget uten mva. kan aktiveres).

  Reklamasjon:
Må fremsettes skriftlig, senest 2 dager etter mottak av varene.

  Tilbud & ordrebekreftelse:
Tilbudene er gyldige i 30 dager etter tilbudets dato. DGD er ikke bundet av tilbudet, og avtale inngår først etter at kunden godtar, og etter sendingen av ordrebekreftelsen.
Kunden er forpliktet å kontrollere ordrebekreftelsen, og fremsette endringer, senest 2 dager etter mottakelse av ordrebekreftelsen. Deretter er ordrebekreftelsen bindende. DGD tar ikke ansvar for evt. feil i ordrebekreftelsen.

  Leveringsbetingelser – leveringstid:
Leveringstider/produksjonstider i ordrebekreftelsen er omtrentlig.
Nekter kunden eller er kunden ikke i stand til å motta levering på avtalt tidspunkt, skal kunden ta eventuelle ekstra kostnader i forbindelse hermed, også oppbevaringsomkostninger.

  Eiendomsforbehold:
(leverte) varer forblir DGD’s eiendom, inntil betaling (inkl. evt. renter og omkostninger) er fullført.
Kunden er forpliktet til å ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte DGD’s eiendomsrett, inntil eiendomsretten er overgått til kunden.