kvadrat

salongbord firkantstål understell 60-60

salongbord firkant stål understell 3 planker

salongbord firkantstål understell 120-120

salongbord firkant stål understell 6 planker

rektangulære

salongbord firkantstål understell BR60*L80

salongbord firkant understell 3 planker*L80

salongbord firkantstål understell BR80*L100

salongbord firkantunderstell 4 planker*L100

salongbord firkantstål understell BR100*L120

salongbord firkantstål understell 5 planker*L120

salongbord firkantstål understell 80-80

salongbord firkant stål understell 4 planker

salongbord firkantstål understell 140-140

salongbord firkant stål understell 7 planker

...

salongbord firkantstål understell BR60*L120

salongbord firkantunderstell 3 planker*L120

salongbord firkant understell BR80*L140

salongbord firkantunderstell 4 planker*L140

salongbord firkantstål understell BR100*L160

salongbord firkantunderstell 5 planker*L160

salongbord firkantstål understell 100-100

salongbord firkant stål understell 5 planker

salongbord firkantstål understell 160-160

salongbord firkant understell 8 planker

...

salongbord firkantstål understell BR60*L160

salongbord firkantunderstell 3 planker*L160

salongbord firkantstål understell BR80*L180

salongbord firkantstål understell 4 planker*L180

salongbord firkantstål understell BR100*L200

salongbord firkantunderstell 5 planker*L200